Gyors termékkereső


Keresés a leírásban is

Gyártók szerint

Hírlevél feliratkozás

Elérhetőségek

06-1-405-2202
06-20-363-2420
info@mekka-digital.hu

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mekka Interaktív Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.mekka-digital.hu címen található webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A szerződés létrejötte

1.1. A www.mekka-digital.hu címen található webáruház üzemeltetője:

 • Cégnév: Mekka Interaktív Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 6-10. 3. em. 120.
 • Adószám: 11742836-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-932618
 • Elektronikus ügyfélszolgálat:  info@mekka-digital.hu
 • Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-1-405-2202

1.2 A www.mekka-digital.hu oldalainak megnyitásával Ön kijelenti, hogy megértette és elfogadja az alábbi vásárlási feltételeket. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mekka-digital.hu webáruházon keresztül történik. A www.mekka-digital.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3 A www.mekka-digital.hu online áruház által kínált szolgáltatásainak egy része minden felhasználó számára elérhető, azonban egyes szolgáltatások igényebvételéhez regisztrációra van szükség.

1.4 A Szolgáltató a webáruházon keresztüli megrendelések közül csak az elektronikus úton leadottakat köteles teljesíteni.

A vásárlás menete

2.1 Ha szeretne megvásárolni egy terméket a www.mekka-digital.hu online áruház kínálatából, akkor a megrendelés menetét az adott termék adatlapján található „Kosárba” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből 1 darab bekerül az Ön virtuális kosarába. A "Kosárba" gomb melletti text mezőben megadhatja a termékből megvásárolni kívánt darabszámot is, ha egy adott termékből több darabot szeretne a kosarába rakni. A "Kosárba" gomb megnyomása után megjelenik kosarának tartalma, ahol megváltoztathatja a megvásárolni kívánt termékek mennyiségét, illetve törölhet is termékeket. Ha kosarának tartalmát összeállította, akkor a vásárlást a "Pénztár" gomb megnyomásával kezdeményezheti.

2.2 A megrendelés következő lépésében Önnek meg kell adnia a szállításhoz, valamint a számlázáshoz szükséges adatait. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Amennyiben ezen adatokat nem adja meg, a vásárlás menete tovább nem folytatható. A következő lépésben Ön kiválaszthatja a fizetési módot, majd a szállítás módját is. Utolsó lépésként meg kell erősítenie vásárlását, mely jóváhagyás után egy visszaigazoló emailt kell kapni az Ön által korábban megadott emailcímre. Ha ezt a visszaigazoló emailt nem kapta meg, és a spam levelek között sem találja, akkor kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@mekka-digital.hu emailcímen.

2.3 A Szolgáltató a webáruházból megrendelhető termékek árainak megváltoztatási jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron kiszállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Szállítás és fizetés

3.1 Házhozszállítási díjak:

3.1.1 Budapesti házhozszállítás: Budapest közigazgatási határán belül a megrendelt terméket,  amennyiben az raktáron van,  a Szolgáltató még aznap kiszállítjuk és beüzemeli. Ilyen esetben a szállítás értékhatártól függetlenül díjtalan.

3.1.2 Vidéki házhozszállítás: Bruttó 100.000.- Ft feletti vásárlás esetén ingyenes a megrendelést követő munkanapi szállítás, amennyiben a termék raktáron van és a megrendelés a délelőtti órákban érkezik. Bruttó 100.000.- Ft alatt a Szolgáltatóval szerződött logisztikai partnerünk révén az ország bármely pontjára egységes áron és időben jut el a rendelt termék. Ezen egységes szállítási díj nettó 1.500 Ft.

3.1.3 Oktatási intézmények: Oktatási intézményként regisztrált megrendelők esetében a szállítás minden esetben díjmentes.

3.2 Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

3.3 A webáruházban megrendelt termékeket csomagküldő szolgálat szállítja házhoz, kizárólag magyarországi címre.

3.4 A megrendelt terméket a Vásárló előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén is (1015 Budapest, Batthyány utca 49 IV. emelet 2. iroda). Ezen átvételi szándékát a Vásárlónak a megrendelés folyamán kell jeleznie.

3.5 A csomagoláskor, valamint a csomag összeállítása során a Szolgáltató a lehető leggondosabban próbál eljárni. Amennyiben ennek ellenére az áru a Vásárlóhoz a csomagoláson lévő látható hibával érkezik, akkor Vásárló kötelessége, hogy erről értesítse a Szolgáltatót, valamint jegyzőkönyvet vetessen fel a szállítóval.

3.6 Késedelmes továbbítás, vagy téves teljesítés nem jogosítja fel a Vásárlót arra, hogy törölje a rendeléseket, vagy megtagadja a szállítmány fogadását, vagy figyelmen kívül hagyja a fizetési feltételeket. Az elszenvedett üzemi veszteségért, elmaradt nyereségért, illetve bármiféle más költségért, amely a késedelmes szállítás miatt lép fel, kártérítési igény nem támasztható. Az árunak a Vásárló részére történő átadását követően a kockázat a Vásárlót terheli. Esetleges reklamáció esetén a visszaszállítás kockázata és költsége a Vevőt terheli.

3.7 A mekka-digital.hu webáruházban jelenleg választható fizetési módok:

 • Banki átutalással (előre)
 • Futárnak az átvételkor
 • Készpénzzel az üzletünkben
 • Banki átutalással (Utólag, csak cégeknek és oktatási intézményeknek.)
 • Bankkártyával (Személyes átvételkor az irodában, vagy Bp-i kiszállítás esetén a futárnál)

Elállási jog

4.1 A fogyasztónak minősülő személy az átvételtől számított 8 munkanapon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Vásárló elállási nyilatkozatát a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül juttathatja el a webáruház üzemeltetőjének.

4.2 Ebben az esetben a Szolgáltató a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

4.3 A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék esetén köteles a termékek ellenértékét a Vásárló részére megtéríteni, az eredeti számlák átadása ellenében.

Garancia, szavatosság, reklamáció

5.1 A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

5.2 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

5.3. Vásárló a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

5.4. Vásárló kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

5.5. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Vásárló választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.6. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

5.7. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Vásárló a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

5.8 Reklamációt a vásárolt termékkel kapcsolatos mennyiségi és / vagy minőségi kifogás esetén az alábbi módon intézhet a Vásárló:

 • Telefonon: +36-1-405-2202
 • Emailben: info@mekka-digital.hu
 • Személyesen: 1015 Budapest, Batthyány utca 49 IV. emelet 2. iroda

Adatvédelem

6.1 A Szolgáltató az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel.

6.2 Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit.

6.3 A Szolgáltató részletes adavédelmi nyilatkozatát a következő linken érheti el: Mekka Interaktív Kft.  adatvédelmi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

7.1 A www.mekka-digital.hu oldalon található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a weboldalon látható formában a Mekka Interaktív Kft. kizárólagos tulajdonjogát képezi. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel járhat.

7.2 A Szolgáltató jogot formál, hogy a webáruház oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

7.3 A webáruház használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

7.4 A webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.5 A Vásárló a webáruházat kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

7.6 Szolgáltató kizár minden felelősséget a webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

7.7 Amennyiben a Vásárló a webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Vissza
Az oldal tetejre!